Skreddersydde nettsider

For mange bedrifter er nettsiden det viktigste verktøyet for å konvertere interesserte prospekter til betalende kunder. Nettsiden må fungere godt, se bra ut, gi lett tilgang til informasjon og oppmuntre besøkende til å handle.

Loqfield Nettside

Fra idé til nettside

En god prosess fra ide til ferdig nettside er viktig for både utvikling og drift. Når et nettsted er satt opp etter en klart definert plan blir det også lettere å vedlikeholde og drifte. Les mer om hvordan vi arbeider.

1

Startfase

En hjemmeside rettet mot ungdom er noe annet enn en B2B-side. Forskjellige typer nettsteder krever forskjellig design og funksjonalitet.

En klar og detaljert plan fra starten gjør det enklere å fullføre prosjektet på en god måte og sikrer at det blir en helhetlig løsning.

Vi begynner med å kartlegge hva hensikten, målene og målgruppene er for nettstedet.

Hensikt
Hva er det nettstedet skal presentere eller gjøre? Er det en nettbutikk, en nyhetsportal, en bedriftspresentasjon eller noe annet?

Mål
Hva konkret ønsker man å oppnå med siden? Dette kan for eksempel være X antall besøk pr mnd, Y nye kunder eller økt kjennskap til bedriften i aktuelle markeder.

Målgrupper
Hvem er det dere ønsker å nå? En nettside rettet mot ungdom vil som regel være ganske annerledes enn en rettet mot bedrifter.

2

Planlegging

Etter at vi har samlet inn nødvendig informasjon er det tid for å sette opp en struktur og en enkel skisse av hvordan nettstedet skal være. Strukturen er blir laget på grunnlag av steg 1.

Strukturen er sidene og navigasjonen dere ønsker.

Det kan være sider som Om oss, Referanser, Prosjekter, Medarbeidere og Kontaktinfo. Det kan også være produktkategorier eller andre ting som er spesifikt i deres bedrift og bransje.

Skissene er enkle tegninger av hvordan nettstedet skal se ut på de forskjellige plattformene. Dette gir oss et godt grunnlag for det videre arbeidet med nettsiden

3

Design

Webdesignet blir laget ut i fra hvem som er målgruppen. Felles for alle design er at de er responsive, altså fungerer like godt på mobiler, nettbrett og pc’er.

Det er viktig for brukerens opplevelse at det er et konsistent design på hele nettstedet. Dette innebærer fargevalg, typografi, grafiske elementer og den generelle følelsen man får på de forskjellige sidene.

Vi setter opp et detaljert grafisk utkast.

4

Utvikling

Nå først begynner koding og oppsettet av nettstedet. Dette vil basere seg på det grafiske utkastet og ønsket funksjonalitet.

Funksjonaliteten gjelder både for brukeropplevelsen og for det som skjer i kontrollmodulen. Kontollmodulen er en viktig, men ofte oversett, del av en nettside. Den må være enkel og tilpasset de som skal oppdatere og legge til informasjon.

Det skal ikke være komplisert å gjøre mindre endringer.

5

Innhold

Nå skal innholdet produseres og legges inn. Dette arbeidet begynte allerede i steg 1, men å skal det ferdigstilles og legges inn i rammeverket som ble laget i utviklingen. Vi setter opp et detaljert grafisk utkast.
6

Testing og justering

Før nettstedet lanseres skal det testes. Det som ikke fungerer som man ønsker må justeres. Dette gjelder både design og det tekniske.

7

Lansering

Når en nettside skal lanseres bør dette være en koordinert innsats der det publiseres på sosiale (og gjerne trykte medier), nyhetsbrev og annen kontakt med potensielle kunder.

8

Drift og vedlikehold

Etter at nettstedet er lansert begynner arbeidet med å drifte og vedlikeholde den. Både innhold og programvare må jevnlig oppdateres.

Innholdet må først og fremst være korrekt, men det må også justeres for å gi best mulig resultat.

Programvaren som styrer nettstedet må som alle andre dataprogrammer oppdateres for å redusere sikkerhetsrisiko og forbedre ytelsen.

Mye av dette er noe dere enkelt kan gjøre selv, mens det kan lønne seg å sette bort andre ting.

Mye av dette er noe dere enkelt kan gjøre selv, mens andre ting kan det lønne seg å sette bort.