Vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om deg. Den forteller også om hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene om deg. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

 

Nortia Espen Skaug er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

 

Ved å bruke nettstedet og gi oss personopplysninger bekrefter du at du har lest denne Personvernerklæringen og, i den grad ditt samtykke er nødvendig og gyldig i henhold til gjeldende lov, samtykker du til at vi og eventuelle tredjepartsmottakere kan innhente, bruke og fremlegge slike personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

 

Innhold

  1. Når samler vi inn personopplysninger?
  2. Dine rettigheter
  3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
  4. Hva registreres når du kontakter oss?
  5. Behandling av opplysninger når du kontakter oss

 

1. Når samler vi inn personopplysninger?

 

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til gdpr@loqfield.no, eller ved å kontakte oss på telefon 47 29 45 90. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

 

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. 

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. 

Les mer om retten til sletting

 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 

Les mer om retten til begrensning

 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 

Les mer om retten til å protestere

 

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 

Les mer om retten til dataportabilitet

 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. 

Send en eventuell klage til gdpr@loqfield.no

 

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker loqfield.no, bruker vi to verktøy, Google Analytics og Facebook Analytics, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 190.144.101.82, brukes bare 190.144.101.xx.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere, samt vår legitime interesse i effektiv levering av opplysninger og tjenester til deg og i den effektive og lovlige driften av vår forretningsvirksomhet (forutsatt at de ikke griper inn i dine rettigheter).

 

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

 

Følgende informasjonskapsler brukes på loqfield.no:

 

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte vårt kundebehandlingssystem..

 

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

 

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre vår IKT-infrastruktur.

 

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter oss, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse. 

Opplysningene lagres normalt i to år etter saken er avsluttet. 

 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), som tillater oss å behandle opplysninger der den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Den berettigede interessen er å kunne gi